Afrika Köle Ticareti

Dış talebin geliştirdiği köle ticareti XVII. ve XVIII. yy’lar ile XIX. yy’ın büyük bir bölümünde, Afrika’nın her yanını etkiledi. Köle elde etmek, kıyılardaki ulaşım merkezlerine kadar yürütmek, bu merkezlerde besleyip şişmanlatmak, sonra da deniz aşırı ülkelere götürülmeleri için her birini ayrı ayrı gemi kaptanlarına satmak, karmaşık düzeyde bir girişimcilik ve yöneticilik yeteneği gerektiriyordu. Bu arada,…

Maginot (Majino) Hattı

Önceki savaşlardaki Fransız hezimetlerinden sonra Fransa’nın olası tehlikelere karşı bir önlem aracı oluşturmak için tasarladığı yapıdır. Savaş Bakanı André Maginot’nun öncülüğünde yapıldığı için “Maginot” adı verilmiştir.Öncelikle Alman sınırına inşa edilmiş, sonra Belçika üzerinden denize kadar uzatılmak istenmiş; ancak Belçika’nın izin vermemesi yüzünden tam olarak bitirilememiştir. 1925’lere kadar hızla devam eden inşaatlar, daha sonraları bir savaş…