Protestanlık Nedir?

Reform’dan kaynaklanan dinsel öğreti ve kiliselere topluca verilen ad. Günümüzde yaklaşık 300 milyon kişinin bağlı olduğu protestanlık, 1517’de Luther tarafından kurulmuş, sonra, Zwingli, Calvin, vb. kişiler tarafından değiştirilerek yaygınlaştırılmıştı Birçok bakımdan katoliklikten farkli olan protestanlığa göre, Kutsal Kitap, tanrının yaşayan sesidir; her kişi, sevgiyle yaklaşmak koşuluyla Kutsal Kitap’ı serbestçe yorumlayabilir; dolayısıyla, rahiplerin Kutsal Kitap’i yorumlama…

Raffaello Sanzio Kimdir?

İtalyan ressamı ve mimarı (Urbino 1483-Roma 1520).Babası Giovanni Santi’den ilk resim derslerini alan Raffaello (tam ad Raffaello Santi ya da Sanzio’dur) 1491’de annesini, 1494’te babasını yitirdi. 1495 akrabaları tarafından, Timeteo della Viti’nin atölyesine çırak olarak verilip, 1499 da Perugia’ya giderek Il Perugino nun atölyesine girdi ve ustasının üslubunu ayırt edilemeyecek biçimde taklit etmeye başladı. 1504’te…

Psikanaliz Ve Tedavi

Psikanaliz Viyanalı hekim Sigmund Freud’un 1890 yıllarında başlattığı ve sonra kendisi, öğrencileri ve izleyicileri tarafından geliştirilen ruhsal tedavi yöntemi. Psikanaliz (ruh çözümlemesi olarak da bilinir), birbirine bağlı üç etkinlikten oluşur: İnsan zihnine, özellikle de düşünce, duygu, heyecan, fantezi ve düşler gibi iç deneyimlerine ilişkin bir araştırma yöntemi; zihin konusunda sistemli bir bilgi birikimi; ruhsal ve coşkusal bozuklukları tedavi…

Polonya Tarihi

TARİH M.Ö. III. bin yıldan başlayarak proto İslavlardan* halk topluluklarının yerleştikleri Polonya’nın resmi tarihi, prens Mieszko’nun oğlu Boleslaw l’in ilk Polonya kralı olarak taç giymesiyle ve 1370’e kadar sürecek Piast sülalesinin kurulmasıyla başladı. Piast sülalesi döneminde içten soyluların rekabeti, dıştan da Bohemyalılar ve Almanların istila denemeleriyle sarsılan ülkede, sülalenin son hükümdarı Kazimierz III, 1333’te tahta…

Porselen Nedir?

Çoğunlukla dışı renksiz ve saydam bir sırla kaplanmış, içi camlaşmış, sert, ince yerleri yarı saydam seramik ürünü. Porselenler başlıca iki öbeğe ayrılır: Sert porselen, yumuşak porselen. Sert porselen hamurunun ana bileşenleri kaolin, feldispat ve sudur. Biçim verme çarkla, elde işleme yoluyla ya da dökümle gerçekleştirilir. Pişirme en az iki aşamada gerçekleşir; 800-1050 °C’lık ilk pişirmeden…

Polarma Nedir?

Boyuna olmayan bir dalganın, özellikle de elektromagnetik bir dalganın, ayırt edici vektörünün belirli bir yasaya göre dağılmasi, Işık, izotop bir ortamda, iki dik vektörle ayırt edilen bir elektromagnetik dalga olarak kabul edilebilir   Bilindiği gibi, bir aynaya düşen ışık demeti yansır. Bu aynanın uzaydaki konumunu, ayna düzlemine düşen dikme belirler; dolayısıyla, gelen ışık ışını taşıyan…

Eisenhower Dönemi

Eısenhower’li yıllar: Toplumsal ve ekonomik açıdan muhafazakâr olan Eisenhower’in başkanlık döneminde ülke çok az reform uygulamasına tanık oldu. Ancak, Earl warren’i başyargıç olarak ataması, Yüksek Mahkeme’nin ulusal yaşamında çok yürekli ve etkin bir rol oynamasına yol açtı. warren’in uzun görevi sırasında (1953-1969) Mahkeme ırk ayrımını yasa temeline dayanarak kaldırdı; eyalet meclislerinde ve ABD temsilciler Meclisi’nde…