Rezonans Nedir?

Rezonans titreşen bir sistemin, belirli frekansta bir dizi titreşimin etkisinde kalarak, yüksek genlikte titreşmesi. Fiziksel sistemlerden pek çoğunda, herhangi bir dış etki ya da kuvvet tarafından uyarılan parçacıklar, ilk konumları çevresinde titreşmeye başlarlar. Uyarıcı etki ortadan kalktığında, titreşim hareketinin genliği yavaş yavaş azalır; çünkü hareketin enerjisi, parçacık ortamının gösterdiği direnci yenmeye: harcanarak yok olur. Genliğin…

Jean-Jacques Rousseau Kimdir?

Fransız yazarı ve filozofu (Cenevre 1712- Ermenonville 1778) İsviçre ye göçmüş bir protestan Fransız ailesinin oğlu doğumu sırasında annesinin ölümü üstüne babası tarafından yetiştirilen Jean-Jacques Rousseau, on yaşındayken babasının bir kavga sonucunda Cenevre den kaçmak zorunda kalmasıyla, Bossey’de papazlık yapan amcası Lambercier’nin yanında yetişti.   Önce bir zabıt kâtibinin, sonra bir gravürcünün yanında çıraklık yapıp,…

Röle Nedir?

Magnetik ya da elektromagnetik olarak çalışan elektrikli anahtar. Rölelerin en yaygın türü olan elektromagnetik rölelerde, dış devreden gelen akım, içinden geçtiği bobinin elektromıknatıs özelliği göstermesini sağlar. Oluşan magnetik alan, “yumuşak” demir bir armatürü çeker. Bu armatür de, rölenin tipine göre bir ya da daha çok bağlantıyı kapatır ya da açar. Elektrik devrelerine uzaktan kumanda edilmesi…

Rönesans

XV. yy da İtalya da doğan, XVI. yy’da Avrupa’nın her yanına yayılan kültür ve sanatta yenilenme hareketi. Rönesans (Fransızca Rcnaissance, İtalyanca Rinasciemento: Yeniden doğuş)terimi, ilk olarak 1568’de, Vite (Yaşamlar) adlı yapıtının ikinci basımında Vasari tarafından kullanılmıştır. Her ne kadar, XV. yy’dan başlanarak ortaya konmuş yapıtları belirtmek için kullanılırsa da, aslında, XIV. yy. başlarında ortaya çıkmış…

Saat Nasıl Çalışır?

Zaman birimi olarak saati gösteren aygıt. İnsanoğlu tıpkı kum saati gibi kısa sürelerde yalnızca saatin bir parçasını veren ve İ.Ö. III. binyıllarda bulunan, Mısırlıların su saatinden ve gölgesiyle Güneş’in ilerleyişini gösteren düşey bir çubuktan oluşan Güneş saatinden, kuvarslı saate ve dijital (sayısal) saate, 300 000 yılda bir saniyelik hata yapan atom saatine kadar, zaman belirlemede…

Psikopatlık Nedir?

Toplum düzenine aykırı davranışlarla ortaya çıkan kişilik bozukluğu. Psikopatlık sorumsuzluk, tepkiselik, hazcılık (hedonizm), bencillik, benmerkezcilik, engellenmeye dayanma gücünün düşük olması, suçluluk, pişmanlık, utanç duygusundan yoksunluk ve süreğen biçimde kararsız, toplum karşıtı yaşama biçiminden oluşan özel bir kişilik, özellikler ve davranışlar salkımıdır.   Psikopatlar, başkalarından yararlanışlarında bencil duygusuzdurlar ve toplumsal açıdan sapık davranışlara karışırlar. Bu özellikler…

Requiem Nedir?

Katolik kilisesinde ölüler duasının ve bu duanın metni üstüne bestelenen müziğin ortak adı. Bestecilerin müzik dilinin evrimini olduğu kadar, ölüm konusundaki tutumlarını da yansıtan ölüler duası metni besteleri (requiem missası), önceleri plensan biçimindeyken, XVI. yy. İspanyol bestecisi T. Victoria’dan başlayarak çok sesli yapıldı. Klasik dönemde J. Gilles ve Mozart gibi besteciler tarafından solo insan sesi…

Radyoaktivite Nedir?

Atom çekirdekleri kararlı olmayan bazı kimyasal elementlerin özelliği. Radyoaktiflik (radyoaktivite de denir) özelliği bulunan elementlerin çekirdekleri, bu radyoaktif bozunma yoluyla, ışınım (radyasyon) denilen bir enerji boşalımı biçiminde iç değişiklik gösterir ve kararlı duruma geçerler. Açığa çıkan enerji, aynı miktarda maddeden kimyasal tepkimeyle ortaya çıkan enerjiden çok daha fazladır. Bulunması. Radyoaktiflik, 1897’de Fransız kimyacısı Becquerel tarafından,…

Rembrandt Kimdir?

Hollandalı ressam ve gravürcü (Leiden 1606 – Amsterdam 1669). Bir değirmencinin oğlu olan Rembrandt (tam adı Rembrandt Harmenszoon Van Rijn’dir), “cumhuriyete yararlı olabilmesi için” klasik öğrenim görmesini isteyen babası tarafından on dört yaşında üniversiteye yazdırıldı. Ama bir yıl sonra ayrılarak, üç yıl süreyle ressam Jacob Van Swanenburgh’un atölyesinde çalıştı. Aynı atölyeden Lievens’le Amsterdam’a giderek, Lastman’ın…

Renk Ölçümü Nedir?

Renklerin tanımlanmasını, birbirleriyle karşılaştırılmasını ve genel olarak incelenmesini sağlayan teknikleri belirten terim. Doğada, gökkuşağında yeralanlardan çok daha fazla sayıda renk vardır (sözgelimi pembe ve kahverengi).   Geceleri her şeyin gri tonlarında görünmesinin nedeni, yalnızca çubukların görev yapmasıdır. Buna “skotopik görüş” denir. Işığın konilerin çalışmasını sağlayacak kadar yüksek olduğu durumlarda da, renkli olan “fotopik görüş” ortaya…