Aerosol Nedir?

Bir sıvının, bir çözeltinin ya da katının parçacıklarının, havada ya da bir gaz içinde dağılıp asılı kalması. Duman, sis ve pus birer aerosoldür. Dünyanın atmosferi de tek başına büyük bir aerosol olarak kabul edilebilir. Öteki doğal aerosoller de her zaman atmosferde bulunur ve iklimi etkilerler.   Bir sıvının ya da tozun dağıtılması ya da buharın…

Pusula Nedir, Ne İşe Yarar?

  Yeryüzeyinde herhangi bir yerin yönünü, magnetik kutuplara göre belirlemeyi sağlayan araç. Gemilerin ve uçakların rotasının belirlenmesinde temel rol oynayan pusulaların (kompas, kumpas da denir), ne zaman ve nerede ortaya çıktıkları tam olarak bilinmemektedir. Eldeki kesin bilgiler mıknatıslı pusulaların, XII. yy. ortalarında Çinliler, Araplar ve Avrupalılar tarafından kullanıldığını kanıtlamaktadır. MAGNETİK PUSULALAR:“Mıknatıs taşı” adı da verilen…

Radar Nedir?

Radar, radyo dalgalarının yansımasıyla uzak cisimlerin saptanmasını ve konumlarının belirlenmesini sağlayan aygıt. Adı, İngilizce “Radio Detection And Ranging (Elektromanyetik Algılama ve Uyarı) sözcüklerinin ilk harfinden türetilmiş olan radar, 1930 yıllarında, hava saldırılarında, uçaklar görülmeden ya da duyulmadan önce gerekli önlemleri alma gereksinimini karşılamak için geliştirildi. Cisimlerin radyo dalgalarını yansıtabildikleri uzun süredir biliniyordu. Yansıma ilkeleri, uzak…

AIDS Nedir, Tedavisi Nasıl olur?

AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromunun kısaltması. Edinilmiş (ya da kazanılmış) bağışıklık yetersizliği sendromu (İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome), yakın dönemde ortaya çıkmış bir hastalıktır. Özel olarak bağışıklık sistemi hücrelerine saldıran ve işlevlerini bozan insan bağışıklık yetersizliği virüsünden (Humarı Immunodeficiency Virus ya da HİV) kaynaklanır. Söz konusu bozukluklar yıllarca ortaya çıkmayabilirler; ama çıktıklarında, bağışıklık sisteminin zararlı…

Ağrı kesici Nedir, Ne İşe Yarar?

Ağrı durumunu ortadan kaldırmaya yönelik ilaç ve yöntemleri topluca belirten terim. Ağrı kesici ilaç ve yöntemler, öbür duyu alımları üstünde pek hızlı değişikliğe yol açmadan ağrı duyumunu hafifletir ya da bütünüyle ortadan kaldırırlar. Ağrı kesici ilaçların başlıcaları arasında aspirin, asetaminofen, ibuprofen gibi ilaçlar, morfin, vb. uyuşturucu maddeler, düşük dozlarda genel uyuşturucu maddeler ve yerel uyuşturucu maddeler…

Portekiz Tarihi

Portekiz’in ilk halkı olan Keltlerden Lusitanialılar, bağımsızlıklarını korumak için Romalılar, Vizigotlar ve Mağriblilerle savaşmak zorunda kaldılar; daha sonra da uzun süre bağımsızlıklarını İspanyollara kabul ettirmeye uğraştılar. Adının günümüzdeki Porto’nun olduğu yerde bulunan Romalıların Portus Cale kentinden kaynaklandığı sanılan, Portekiz Devleti, 1128’de, Bourgogne sülalesinden Afonso l’in taç giymesiyle kuruldu. Başlangıçta Douro Irmağı’nın kuzeyindeki topraklarla sınırlı olan…

Aerodinamik Nedir?

Hava ve öbür gazların hareketi ile bunlar içinde hareket eden cisme etkiyen kuvvetleri inceleyen bilim dalı. Aynı ilkelerin, akışkanlar üstüne uygulandığı akışkanlar mekaniğinin bir kolu olan aerodinamik, özellikle ağır hava taşıtlarının hareketini incelediğinden, burada bu yönü ele alınacaktır. Bununla birlikte, aerodinamikten, küçük hava taşıtları gibi hafif cisimlerin ve köprü, bina, vb. yapı birimleri üstüne etkiyen…

Radyo Teleskop Nedir?

Radyoelektirik dalgalar bölgesindeki gök cisimlerini incelemede kullanılan aygıt. Gök cisimleri yalnızca görünür ışık yaymaz, gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar, farklı dalga boylarında elektromagnetik ışınım da üretirler. Bunlardan yalnızca ışık ve radyo dalgaları yeryüzüne ulaşır. Radyo dalgalarından daha uzun dalga-boyları, atmosferin üst tabakası (iyonosfer) tarafından uzaya geri yansıtılır. Öbür dalga boylarıysa, atmosferin alt tabakaları tarafından soğurulur.…